halang.dsvn@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

Chấp thuận đăng ký công ty đại chúng

Chấp thuận đăng ký công ty đại chúng

(13/05/2016) Ngày 15 tháng 4 năm 2016 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 1931/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.