halang.dsvn@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(15/10/2018)

Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng tổ chức chào hàng cạnh tranh các gói thầu cụ thể như sau:

1. Gói thầu số 01: Cung cấp máy chèn đường thủy lực, thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2018.

2. Gói thầu số 02: Cung cấp máy mài ray, thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2018.

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

3. Gói thầu: Cung cấp ô tô 7 chỗ, Dự án: Đầu tư mua sắm ô tô 7 chỗ, thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Hồ sơ yêu cầu báo giá: được phát hành miễn phí từ 14 giờ 00 ngày 15 tháng 5 năm 2019 đến 14 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2019.

4. Gói thầu: Cung cấu ô tô bán tải, Dự án: Đầu tư mua sắm ô tô bán tải, thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Hồ sơ yêu cầu báo giá: được phát hành miễn phí từ  ngày 11 tháng 6 năm 2019 đến 14 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2019.