halang.dsvn@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng với ngành nghề chủ yếu là quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt và được sự quan tâm của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(15/10/2018)

Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng tổ chức chào hàng cạnh tranh các gói thầu cụ thể như sau:

1. Gói thầu số 01: Cung cấp máy chèn đường thủy lực, thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2018.

2. Gói thầu số 02: Cung cấp máy mài ray, thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2018.

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

3. Gói thầu: Cung cấp ô tô 7 chỗ, Dự án: Đầu tư mua sắm ô tô 7 chỗ, thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Hồ sơ yêu cầu báo giá: được phát hành miễn phí từ 14 giờ 00 ngày 15 tháng 5 năm 2019 đến 14 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2019.

4. Gói thầu: Cung cấu ô tô bán tải, Dự án: Đầu tư mua sắm ô tô bán tải, thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Hồ sơ yêu cầu báo giá: được phát hành miễn phí từ  ngày 11 tháng 6 năm 2019 đến 14 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2019.