halang.dsvn@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng với ngành nghề chủ yếu là quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt và được sự quan tâm của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam

Hội thao cụm Văn hóa - Thể thao đường sắt khu vực phía bắc năm 2016

Hội thao cụm Văn hóa - Thể thao đường sắt khu vực phía bắc năm 2016

(24/08/2016)

                Thiết thực chào mừng 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016) và Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành đường sắt Việt Nam (21/10/1946 - 21/10/2016).

                Trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 năm 2016 tại thành phố Bắc Giang. Cụm Văn hóa - Thể thao đường sắt khu vực phía bắc đã tổ chức Hội thao 3 môn: Bóng đá Mini, Bóng bàn và Tennis tham gia Hội thao có 7/8 đơn vị trong cụm gồm: Công ty CPĐS Hà Lạng; Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang; Chính khai thác đường sắt Hà Lạng; Đồng Đăng; Chi nhánh VTĐS  Bắc Giang; Chi nhánh đầu máy Yên Viên và Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ.

                 Kết quả:

                 Giải Nhất môn Bóng đá Mini Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

                 Giải Nhất môn Bóng Bàn Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng

                 Giải Nhất môn Tennis Chi nhánh đầu máy Yên Viên

                 Bóng đá Mini Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng sẽ đại diện cho Cụm Văn hóa - Thể thao đường sắt khu vực phía bắc tham dự Giải Bóng đá Mini Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vào đầu tháng 10/2016.