halang.dsvn@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng với ngành nghề chủ yếu là quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt và được sự quan tâm của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG

HA LANG RAILWAYS JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: số 6 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240.3854.746         Fax: 0240.3852.983