halang.dsvn@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(10/03/2017)

Quý cổ đông vui lòng click theo đường đẫn dưới đây để xem chi tiết.

1. Báo cáo thường niên năm 2016.

2. Báo cáo thường niên năm 2017.

3. Báo cáo thường niên năm 2018.