halang.dsvn@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng với ngành nghề chủ yếu là quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt và được sự quan tâm của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam

Công bố về việc trở thành công ty đại chúng

Công bố về việc trở thành công ty đại chúng

(13/05/2016) Ngày 20 tháng 4 năm 2016 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã phê duyệt nội dung công bố về việc trở thành công ty đại chúng.