halang.dsvn@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

Công bố về việc trở thành công ty đại chúng

Công bố về việc trở thành công ty đại chúng

(13/05/2016) Ngày 20 tháng 4 năm 2016 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã phê duyệt nội dung công bố về việc trở thành công ty đại chúng.