halang.dsvn@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(26/02/2019)

Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12.

Vui lòng click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết.

- Báo cáo tài chính năm 2016.

Báo cáo tài chính năm 2017.

- Báo cáo tài chính năm 2018.