THÔNG BÁO MỜI THẦU

(15/10/2018)

Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng tổ chức chào hàng cạnh tranh các gói thầu cụ thể như sau:

1. Gói thầu số 01: Cung cấp máy chèn đường thủy lực, thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2018.

2. Gói thầu số 02: Cung cấp máy mài ray, thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2018.

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.


友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕