THÔNG BÁO MỜI THẦU

(15/10/2018)

Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng tổ chức chào hàng cạnh tranh các gói thầu cụ thể như sau:

1. Gói thầu số 01: Cung cấp máy chèn đường thủy lực, thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2018.

2. Gói thầu số 02: Cung cấp máy mài ray, thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2018.

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

3. Gói thầu: Cung cấp ô tô 7 chỗ, Dự án: Đầu tư mua sắm ô tô 7 chỗ, thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Hồ sơ yêu cầu báo giá: được phát hành miễn phí từ 14 giờ 00 ngày 15 tháng 5 năm 2019 đến 14 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2019.

4. Gói thầu: Cung cấu ô tô bán tải, Dự án: Đầu tư mua sắm ô tô bán tải, thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Hồ sơ yêu cầu báo giá: được phát hành miễn phí từ  ngày 11 tháng 6 năm 2019 đến 14 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2019.

5. Gói thầu: Cung cấp máy chèn đường thủy lực thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2020 của Công ty CPĐS Hà Lạng

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn; Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Hồ sơ yêu cầu báo giá: được phát hành miễn phí từ  ngày 07 tháng 10 năm 2020 đến 15 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2020.

6. Gói thầu: Cung cấp thiết bị văn phòng năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn; Một giai đoạn một túi hồ sơ.

 Hồ sơ yêu cầu báo giá: được phát hành miễn phí từ ngày 22 tháng 10 năm 2020 đến 15 giờ 00 ngày 26 tháng 10 năm 2020.


友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕