Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng

(01/08/2016)

                 

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Đảng ủy TCT ĐSVN về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ngày 29/7/2016 Đảng ủy Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cho 141 cán bộ, Đảng viên các đối tượng là Uỷ viên  BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên; Bí thư các chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng , phó các phòng; Giám đốc, phó giám đốc Chi nhánh XDCT Bắc Giang tại Hội trường Công ty.

Tham dự và phát biểu khai mạc lớp học có Đồng chí Hoàng Đăng Khoa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã yêu cầu lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phải tiếp thu những nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, qua đó triển khai nội dung trên tới toàn thể cán bộ, Đảng viên và các tổ chức đoàn thể.

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Thị Phú Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang giới thiệu 3 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020;


友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕