BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(26/02/2019)

Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12.

Vui lòng click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết.

- Báo cáo tài chính năm 2016.

Báo cáo tài chính năm 2017.

- Báo cáo tài chính năm 2018.


友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕