TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(23/02/2017)

Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng trân trọng gửi tới Quý cổ đông bộ tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức vào ngày 10/3/2017.

Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng!


友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕