Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên

(24/11/2016)

Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc hoàn tất công tác đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom. Cụ thể như sau:

-   Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

-   Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-   Mã chứng khoán: HLR

-   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-   Ngày giao dịch đầu tiên: ngày 28 tháng 11 năm 2016

-   Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.650.000 cổ phiếu

-   Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch:  16.500.000.000 đồng

-   Giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên:   10.000 đồng/cổ phiếu

Bấm đây để xem chi tiết

 

友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕